سود سهامداران حقیقی از شنبه واریز می شود... در جلسه مجمع هومن مشعشعی مدیر عامل شرکت توسعه عمران شاهد در خصوص صورت های مالی سال ٩۶ گفت: این شرکت در دوره ١٢ ماهه منتهی به ٢٩ اسفند ٩۶ درامدهای عملیاتی خود را به ٢١.۶ میلیارد ریال رساند که در قیاس با سال گذشته ٩۶ درصد کاهش داشت. سود خالص شرکت به ۵۴.٧ میلیارد ریال رسید که برای هر سهم ۴٢ ریال سود را به همراه داشت. این مبلغ نسبت به سال مالی ٩۵ با افت ٧٩ درصدی مواجه شد...

بورس 24 : شرکت عمران و توسعه شاهد امروز جلسه عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 29 اسفند 96 را برگزار کرد.

در این جلسه هومن مشعشعی مدیر عامل شرکت توسعه عمران شاهد در خصوص صورت های مالی سال 96 گفت: این شرکت در دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 96 درامدهای عملیاتی خود را به 21.6 میلیارد ریال رساند که در قیاس با سال گذشته 96 درصد کاهش داشت. سود خالص شرکت به 54.7 میلیارد ریال رسید که برای هر سهم 42 ریال سود را به همراه داشت. این مبلغ نسبت به سال مالی 95 با افت 79 درصدی مواجه شد.

وی گفت: شرکت در پایان سال مالی 96 دارای بیش از 348 میلیارد ریال سود انباشته است که این مبلغ در قیاس با سال قبل 86 درصد افزایش یافته است.

او در ادامه با اشاره به برنامه های عملیاتی سال های 97 و 98 گفت: افزایش عملکرد با افزایش تولید از طریق فعال نمودن پروژه، فروش محصولات پس از کسب حداکثر بهره وری، کاهش هزینه ها از طریق اصلاح ساختار و ایجاد ارزش افزوده با اخذ اسناد و کاربری از مهمترین برنامه های آتی شرکت است.

در پایان این جلسه 70 ریال سود به ازای هر سهم تقسیم شد که بخشی از آن از محل سود انباشته بود. بر اساس تصمیمات هیات مدیره شرکت که در این جلسه نیز اعلام شد مقرر گردید که سود سهام سهامداران ثعمرا از روز شنبه 30 تیر ماه پرداخت گردد که این خبر با استقبال مناسبی از سوی سهامداران همراه بود.