به گزارش بورس٢۴، گروه توسعه ملی که در مجمع اخیر با تقسیم شیرین سود ۵٠٠ ریالی از سود تحقق یافته از سود ۵٧٨ ریالی در مجمع اخیر و مطرح شدن سود ٧٧٠ ریالی برای سال ٩٧ در گوشه و کنار مجمع حالا شرکت قرار است به زودی این خبرها را رسما در قالب گزارش تفسیری مدیریتی اعلام و بر پیشبینی سود ٧٧٠ ریالی وبانک در سال ٩٧ مهر تایید بزند

به گزارش بورس24، گروه توسعه ملی که در مجمع اخیر با تقسیم شیرین سود 500 ریالی از سود تحقق یافته از سود 578 ریالی در مجمع اخیر و مطرح شدن سود 770 ریالی برای سال 97 در گوشه و کنار مجمع حالا شرکت قرار است به زودی این خبرها را رسما در قالب گزارش تفسیری مدیریتی اعلام و بر پیشبینی سود 770 ریالی وبانک در سال 97 مهر تایید بزند

گفتنی است، شرکت اعلام نموده 600 میلیاد تومان سود فروش سنگان در سال مالی 97 شناسایی و این امر سبب شده تا سود سال 97 با جهش بالایی به نسبت سال گذشته قرار بگیرد