تلاش کردیم ، می شود ؛ خواهد شد! سهامداران علاوه بر پرسش انتقاد هم کردند، تولید هست، فروش هست، تولید خودرو انحصاری است رتبه ١ تولید هستید اما زیان ده هستید، چرا سه سال زیان ده هستید؟ چرا ؟ چراهایی که تنها پاسخ آن این بود : به نظرات شما احترام می گذاریم. ظرفیت زامیاد ٦٨ هزار دستگاه است و حداقل ٥٠ هزار دستگاه امسال تولید می کنیم و اصلاح ساختارها را فعال کردیم تا قیمت تمام شده مدیریت شود و شرایط شرکت بهبود پیدا کند...