به گزارش کدال نگر بورس٢۴، شراز اعلام نموده ،پس از شرکت در مزایده فروش ٢٠ درصد از سهام شرکت پالایش پارس فرآیند شیراز , نتیجه مزایده طی نامه شماره ٣١١۴۵ مورخ ١٣٩۶/١٢/١٣ توسط سازمان خصوصی سازی اعلام و قرارداد فروش سهام مذکور در تاریخ ١٣٩٧/٠۴/٠۵ منعقد شد. قابل ذکر است شرکت پالایش پارس فرآیند شیراز ( سهامی عام ) در مرحله قبل از بهره برداری بوده و درحال حاضر تاثیری بر سودآوری شرکت پالایش نفت شیراز ندارد .