امروز عرضه اولیه پتروشیمی پارس در بورس تهران با موفقیت انجام شد، سهمیه بازار از این خرید جذاب ٣٠٠ میلیون بود ولی امروز ٨ میلیون سهم بیشتر از سهمیه قانونی اختصاص داده سهام «پارس» معامله شد ؛ یعنی مجموعا ٣٠٨ میلیون!!

بورس 24 : امروز عرضه اولیه پتروشیمی پارس در بورس تهران با موفقیت انجام شد، سهمیه بازار از این خرید جذاب 300 میلیون بود ولی امروز 8 میلیون سهم بیشتر از سهمیه قانونی اختصاص داده سهام «پارس» معامله شد ؛ یعنی مجموعا 308 میلیون!!

معاون برنامه ریزی و بودجه هلدینگ خلیج فارس در خصوص تخصیص 308میلیون سهم «پارس» به عرضه اولیه این شرکت به خبرنگار بورس 24 گفت: طبق آنچه در سامانه بورس هم توسط پیام ناظر اعلام شده ، 300میلیون سهم توسط سهامدارن جدید این شرکت و بازار خریداری شده است.

این مقام مسئول در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در خصوص شایعه خرید سهام برای اشخاص غیر گفت: با عنایت به این که حدود 1000نفر پرسنل پتروشیمی پارس هستند ، 8میلیون و 692هزار سهم مزبور هم به کارکنان تخصیص داده شده است ، وگرنه ، ما به شخص غیر، سهم اضافه ای نداده ایم.