برای بهره مندی از این امکان، طی این مراحل لازم است از امروز امکان خرید ارز به نرخ توافقی از صرافی‌ های دارای مجوز از بانک مرکزی در سامانه جامع تجارت مهیا شده است و...

بورس 24: اطلاعیه مهم سامانه جامع تجارت درباره بازار ثانویه ارز،قابل توجه کلیه واردکنندگان کالاهای گروه ۳: 

از امروز (چهارشنبه، مورخ ۱۳۹۷.۴.۲۰) امکان خرید ارز به نرخ توافقی از صرافی‌ های دارای مجوز از بانک مرکزی در سامانه جامع تجارت مهیا شده است.

برای بهره‌ مندی از این امکان، وارد کنندگان محترم لازم است، این مراحل را طی کنند:

ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت با ویژگی‌ های زیر:


- نوع عملیات ارزی بانکی؛
- محل تأمین ارز: از محل صادرات؛
- انتخاب کالاهای گروه ۳.

مراجعه به بانک عامل و ثبت درخواست گواهی ثبت آماری از نوع «ارز اشخاص از محل صادرات» در پرتال ارزی توسط بانک عامل.

ارائه وثایق و تعهد لازم به بانک عامل پس از تأیید گواهی ثبت آماری در بانک مرکزی و تأیید دریافت تعهد توسط بانک عامل در پرتال ارزی.

مراجعه به سامانه جامع تجارت، بخش خرید ارز و طی کردن فرایند خرید ارز از صرافی. مسیر دسترسی به بخش خرید ارز: عملیات ارزی / مدیریت عملیات ارزی بانکی / خرید ارز

فرآیند خرید ارز در سامانه جامع تجارت همچون گذشته است؛ درخواست واردکنندگان از طریق سامانه نیما برای صرافی‌ های مجاز ارسال می‌ شود و آنها می‌ توانند پیشنهادهای خود را روی درخواست ثبت کنند، سپس وارد کننده با انتخاب یکی از پیشنهادها فرایند خرید ارز را طی می‌ کند.

گفتنی است، تنها تفاوت در توافقی بودن نرخ ارز است.

منبع: سامانه جامع تجارت