صابر جعفروند مدیر نظارت بر ناشران فرابورسی سازمان بورس و اوراق بهادار از بازگشایی نماد بانک دی در روز معاماتی جاری خبر داد و به خبرنگار بورس ۲۴ گفت:بانک دی از سال ۹۵ به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات متوقف است ، اما با همه ابهامات موجود، نماد بازگشایی خواهد شد...

بانک دی پس از 2 سال توقف امروز بازگشایی می شود.

صابر جعفروند مدیر نظارت بر ناشران فرابورسی سازمان بورس و اوراق بهادار از بازگشایی نماد بانک دی در روز معاماتی جاری خبر داد و به خبرنگار بورس ۲۴ گفت:بانک دی از سال 95 به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات متوقف است ، اما با همه ابهامات موجود، نماد بازگشایی خواهد شد.

وی ادامه داد: بنا بر مصوبه هیات پذیرش و هیات مدیره سازمان ، اطلاعات آخرین وضعیت شرکت را در سامانه کدال افشا کرده ایم.بر اساس همین اطلاعات، نماد شرکت در روز جاری برای معامله قابلیت بازگشایی دارد و ما سعی کردیم بیشتر ابهامات شرکت شفاف شود.

جعفروند گفت: این حق سهامداران است که سهامشان قابلیت معامله داشته باشد. تنها نکته عدم شفاقیت بوده که ما همه موارد ابهام را شفاف کرده ایم، یعنی نگه داری و فروش سهام شرکت در اختیار خودشان است.

این مقام نظارتی گفت: به هر حال شرکت ۷ برابر سرمایه خود زیان انباشته دارد و این که سهامدار بخواهد سهم را نگه داری کند، یا خیر به اطلاعات و تحلیل خودش بستگی دارد.

گفتنی است ، بورس 24 ساعتی پیش از احتمال بازگشایی نماد بانک دی در روز جاری خبر داده بود که این شایعه عملا تائید شد.