علی عباس کریمی معاون مالی و اداری شرکت بورس اوراق بهادار تهران در مورد صف خرید سنگین این شرکت در بازار سهام به خبرنگار بورس ٢۴ گفت:این سهم نیز همچون سایر سهم های بازار با افزایش تقاضا مواجه شده است و موج مثبت شدن بازار به این سهم نیز رسیده است... بررسی اولیه درباره ارزش ملک جدید بورس تهران حاکی از آن است ، کف قیمت هر متر مربع ساختمان نوساز اداری در منطقه سعادت آباد تهران ١۵ میلیون تومان است و با توجه به زیربنای ٣۵ هزار متری ساختمان بورس در این منطقه ، حداقل ارزش این ملک بالغ بر ۵٠٠ میلیارد تومان تخمین زده می شود.البته بورس تهران از محل رشد ارزش معاملات نیز به دلیل برخورداری سهم از کارمزدها نفع زیادی می برد...

بورس 24 : دلیل اقبال بازار به سهم بورس تهران بررسی شد.

علی عباس کریمی معاون مالی و اداری شرکت بورس اوراق بهادار تهران در مورد صف خرید سنگین این شرکت در بازار سهام به خبرنگار بورس 24 گفت:این سهم نیز همچون سایر سهم های بازار با افزایش تقاضا مواجه شده است و موج مثبت شدن بازار به این سهم نیز رسیده است.

وی ادامه داد: نمی توان گفت دلیل خاصی برای صف خرید و افزایش تقاضا برای سهم وجود دارد ، به هر حال بازار مثبت است و روی سهام بورس هم تاثیر داشته است.

او در پاسخ به این سوال که چه میزان دلیل استقبال به این سهم می تواند رشد قیمت ساختمان جدید بورس در سعادت آباد تهران باشد؟ گفت: گرچه ساختمان بورس با رشد قیمت زیادی همراه بوده ، اما به هر حال سهامداران برای خرید سهام تحلیل هم خواهند داشت.

98 درصد ؛ پیشرفت فیزیکی ساختمان جدید بورس

وی در خصوص آخرین وضعیت ساختمان بورس گفت: تنها 2درصد به پایان کار و نهایی شدن کار این ساختمان باقی مانده است. در حال حاضر مشغول نصب سنگ فرش پیاده رو و مسائل خرد ساختمان هستیم. همانطور که در گذشته نیز عنوان کردیم، ساختمان بورس در زمینی به مساحت حدود 2700متر مربع و زیر بنای حدود 35هزار متر مربع با هزینه ای بالغ بر 230 میلیارد تومان احداث شده است که هنوز ارزیابی دقیق از ارزش این دارایی با توجه به رشد فزاینده قیمت زمین و ساختمان نداشته ایم.

تاثیر رشد بازار در قیمت سهم

این مقام مسئول در بورس تهران در پاسخ به این سوال که رونق بازار چه میزان در رشد قیمت سهم با توجه به افزایش کارمزد ها تاثیر گذار بوده ؟ گفت: به هر حال با افزایش تقاضا در بازار و رشد شاخص ، ارزش معاملات بازار بیشتر می شود و تاثیر مستقیمی در افزایش کارمزدها به وجود خواهد آمد به طوری که بخش اعظم درآمد ما از محل همین کارمزد ها بوده و این موجب می شود رویکرد و اقبال به سهم از این جنبه بیشتر شود.

علت قفل شدن صف خرید بورس تهران

معاون مالی و اقتصادی شرکت بورس تهران در خصوص این که چرا صف خرید سهم قفل شده و کسی عرضه نمی کند ؟ گفت: سهام این شرکت در قالب بلوک های 2.5درصد نزد اشخاص حقوقی است و مابقی به صورت خرد در اختیار سهامدارن است که این موجب شده سهام شرکت قفل شود و عملا عرضه کننده ای نداشته باشد.

گفتنی است ، بررسی اولیه درباره ارزش ملک جدید بورس تهران حاکی از آن است ، کف قیمت هر متر مربع ساختمان نوساز اداری در منطقه سعادت آباد تهران 15 میلیون تومان است و با توجه به زیربنای 35 هزار متری ساختمان بورس در این منطقه ، حداقل ارزش این ملک بالغ بر 500 میلیارد تومان تخمین زده می شود.البته بورس تهران از محل رشد ارزش معاملات نیز به دلیل برخورداری سهم از کارمزدها نفع زیادی می برد.