به گزارش کدال نگر بورس٢۴، های وب در گزارش خود از مهمترین رویداد های سال ٩۶ گفته و برنامه های راهبردی شرکت را تشریح کرده است همچنین برنامه و طرح های مهم شرکت برای سال ٩٧ نیز در یک قاب گرد آوری شده است. گفتنی است،توضیحاتی در خصوص برنامه کسب و کار شرکت و همچنین توضیحاتی در خصوص قراردادهای جدید و نحوه اجرا این قرارداد ها در کنار شفاف سازی دارایی های ثابت و بدهی های ارزی و تسهیلات پرداختی و سیاست تقسیم سود از دیگر موارد مهمی است که در این گزارش به آن ها پرداخته شده است.