سعودی ها پرداخت هزینه قطع این رابطه را مطرح کردند، اما... روابط ایران و سوریه فروشی نیست هیچ کس هم جرات ندارد، بهایی برای آن تعیین کند، هیچ کس رییس جمهوری سوریه، با اشاره به اینکه عربستان سعودی پیشنهاد قطع رابطه تهران - دمشق را ارایه کرده است، گفت: سعودی ها همچنین پرداخت هزینه قطع این رابطه را مطرح کرده بودند، اما...

بورس 24: رییس جمهوری سوریه با اشاره به اینکه عربستان سعودی پیشنهاد قطع رابطه تهران- دمشق را ارایه کرده است،گفت: سعودی ها همچنین پرداخت هزینه قطع این رابطه را مطرح کرده بودند. 

رییس جمهوری سوریه در گفت و گویی با شبکه خبری العالم، که چهارشنبه شب منتشر شد، افزود: روابط ایران و سوریه قابل فروش نیست و هیچ کس جرات ندارد، بهایی برای آن تعیین کنند.

وی افزود: برخی کشورها از جمله عربستان در ابتدای جنگ در سوریه و در مراحل مختلف چنین موضوعی را مطرح کردند.

اسد اظهار داشت: عربستان سعودی پیشنهاد داده بود که اگر سوریه روابط خود را با ایران قطع کند، اوضاع در این کشور به وضع عادی بازخواهد گشت، این اصل از نظر ما مردود است.

وی با تاکید بر اینکه موضوع رابطه سوریه با ایران راهبردی است، اظهار داشت: مواضع عربستان در خصوص رابطه دمشق و تهران یک موضوع علنی است.

منبع: ایرنا