استراتژی فروش از اعتباری به نقدی عملیاتی شد هم بازار داخلی را حفظ کردیم، هم فروش صادراتی را ارتقا بازدهی ٨٥ درصدی سهم به ثبت رسید محصولات جدید با برندهای جدید در راه است مجمع عادی به طور سالانه شرکت نفت پارس، با حضور ٩٠ درصدی صاحبان سهام، به منظور بررسی و تصویب عملکرد سال مالی ٩٦ شرکت تشکیل جلسه داد و...