به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد فروش شرکت باما در ٢ ماه نخست سال مالی ١٣٩٧ به بیش از ٢٠ میلیارد تومان رسید. گفتنی است فروش اردیبهشت ماه این شرکت با رشد خوبی نسبت به مدت مشابه قبل مواجه بود.


نظرات

  • کاربر شماره ۵۸۹۸۰

    حضور در مجمع باما با توجه به وضعیت این شرکت به صلاح است یا خیر؟

    ۱۳۹۷/۳/۲۰ - ۰۹:۰۹