چون ارز آزاد گرفتیم، به ناچاری! بهترین تلاشمان را برای شما به نمایش خواهیم گذاشت، اما... سال ٩٧ سال بسیار سختی برای شرکت های ایرانی خواهد بود جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بهمن دیزل، با حضور اکثریت سهامداران، اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، نماینده سازمان بورس و بازرس قانونی تشکیل شد و...