به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کارخانجات پارس الکتریک اعلام داشت برنده مزایده ملک اسفندیار( متعلق به شرکت فرعی مهندسی و بازرگانی پارس) شرکت میلاد سلامت تامین اجتماعی بوده است و مزایده ملک مطهری فاقد برنده بوده است.