به گزارش کدال نگربورس٢۴،شرکت صنایع ماشین های اداری ایران به عنوان یکصد و هفتاد و هفتمین نماد معاملاتی در گروه تولید محصولات کامپیوتری الکتریکی فرابورس جای گرفت.