به گزارش کدال نگر بورس٢۴، شرکت اعلام نموده انواع پودرهای دستی ، ماشینی ، کفشوی و صابون افزایش نرخ مجاز برای انواع پودر ها ١٢ درصد و سایر محصولات ١۵ درصد می باشد، لازم به ذکر است نرخ قبلی و جدید ارئه شده بر اساس میانگین نرخ فروش محصولات داخلی به شرح فوق ، محاسبه شده است،که بر اساس مجوز افزایش نرخ دریافت شده از تاریخ دهم خرداد سال ٩٧ به تدریج قابل اعمال می باشد