بنیادین خود را تغییر می دهیم حسین فهیمی، مدیر عامل سمات در سخنان خود در مجمع این شرکت، گفت: هیات مدیره جدید شرکت، برنامه های ویژه ای را برای اجرا در سال ١٣٩٧ پیش بینی کرده است، تا امسال نقطه عطف تحولات بنیادین شرکت در دهه دوم فعالیت هایش باشد و....