به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت هد در خصوص تعدیل مثبت ١١ درصدی و افزایش سود هر سهم به ٨٣٨ ریال اعلام داشت افزایش متوسط قیمت فروش شکر و تفاله خشک و افزایش میزان شکر ناشی از شکر خام مهمترین علل افزایش eps می باشد.