​روند دریافت مطالبات از دولت در سالی که گذشت نسبت به سنوات گذشته بهتر بود. هر چند تولید و فروش شرکت رشد داشته و میزان طلب از سال گذشته بیشتر شده است ولی روند وصول مطالبات رو به بهبود است.