قانونش مثل قانون جنگل است! امیر خوراکیان معاون محتوایی مرکز ملى فضاى مجازى، در رابطه با امکان ضابطه‌ مند شدن فعالیت تلگرام، گفت: تا به حال تلاش‌ ها برای ضابطه‌ مند کردن فعالیت تلگرام نتیجه نداده است. مگر همه‌ ی امور ما در جامعه قانون ندارد! مگر ما می‌ خواهیم جامعه را بدون قانون اداره کنیم! استفاده از یک پیام‌ رسان که در هیچ حوزه‌ ای از جمله اقتصاد، رسانه، فرهنگ، خدمات، تعاملات بین مردم، خدمات اداری و.. از هیچ قانون و ضوابطی برخوردار نیست، به این معناست که ما به مردم توصیه کنیم که بروند در یک جامعه‌ی مجازی فعالیت کنند که ضابطه‌ ی آن مانند قانون جنگل باشد؛ نه هویت و نه قانون و ضوابط در آن وجود داشته باشد. این به معنی تشویق به سمت یک جامعه‌ ی بی‌ قانون و به هم ریخته، ولی با یک عناوین زرق و برق دار یا یک قانون جنگل مدرن است...

بورس 24: امیر خوراکیان معاون محتوایی مرکز ملى فضاى مجازى در رابطه با امکان ضابطه‌ مند شدن فعالیت تلگرام، گفت: تا به حال تلاش‌ ها برای ضابطه‌ مند کردن فعالیت تلگرام نتیجه نداده است.

وی افزود: در خصوص این ضابطه‌ مندی هم ممکن است، یک نوع سواستفاده رسانه‌ ای صورت بگیرد؛ به این معنا که تا صحبت از همکاری و تعامل با مدیران تلگرام می‌ شود، برخی فقط می‌ روند سراغ بحث دادن اطلاعات مردم، در صورتی که به هیچ وجه مسئله اصلی این نیست، بلکه بحث بر سر ضوابط کلی کشور از جمله ضوابط اقتصادی است.

وی ادامه داد: مگر همه‌ ی امور ما در جامعه قانون ندارد! مگر ما می‌ خواهیم جامعه را بدون قانون اداره کنیم! استفاده از یک پیام‌ رسان که در هیچ حوزه‌ ای از جمله اقتصاد، رسانه، فرهنگ، خدمات، تعاملات بین مردم، خدمات اداری و.. از هیچ قانون و ضوابطی برخوردار نیست، به این معناست که ما به مردم توصیه کنیم که بروند در یک جامعه‌ ی مجازی فعالیت کنند که ضابطه‌ ی آن مانند قانون جنگل باشد؛ نه هویت و نه قانون و ضوابط در آن وجود داشته باشد.

به گفته او این به معنی تشویق به سمت یک جامعه‌ ی بی‌ قانون و به هم ریخته، ولی با یک عناوین زرق و برق دار یا یک قانون جنگل مدرن است.

منبع: فارس