به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت اعلام داشت فروش زمین مهرآباد به علت نداشتن پیشنهاد قیمتی فعلا منتفی گردیده است .