به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت اعلام داشت از تاریخ گزارشگری قبلی (صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی ١٢/٩/۶/٣ ماهه منتهی به ١٣٩۶/١٢/٢٩ ) تا مقطع فعلی تغییر با اهمیتی در وضعیت مالی یا عملکرد شرکت رخ نداده است. با عنایت به تغییرات قیمت سهام این شرکت در روزهای معاملاتی گذشته به استحضار می‌رساند به غیر از افزایش فروش شرکت در فصل زمستان نسبت به فصول قبل رویداد با اهمیتی در شرکت که موثر بر قیمت هر سهم این شرکت بوده یا مستلزم افشاء باشد اتفاق نیفتاده است. علیهذا تغییرات قیمت سهام این شرکت عمدتاً ناشی از شرایط بازار و عرضه و تقاضا می باشد.