باید در نظر داشت که وقتی سرمایه گذاران سود بدون ریسک معادل ٢۴ درصد یا حتی ٢١ درصد دریافت می کنند انگیزه برای خرید سهام با p/e بیش از ۴ الی ۵ ...

بورس24: امروز سه شنبه 22 اسفند و فردا چهارشنبه 23 اسفندماه شاهد بازگشایی اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی سال های 94 و 95 دولت در هفت نماد معاملاتی اشاد31، اشاد41، اشاد51، اشاد61، اشاد71، اشاد81 و اشاد91 در بازار فرابورس به ارزش حدود 9812 میلیارد تومان هستیم. این اوراق مشارکت از نوع اوراق با نام و قابل معامله در فرابورس و ناشر آن وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت است. اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی با سود ثابت و پرداخت دوره ای توسط وزارت اقتصاد منتشر خواهد شد و سود این اوراق از 15 درصد تا 21 درصد متفاوت است، مسلما اوراق 21 درصدی برای بازار بدهی مطلوبیت بالایی دارد به خصوص آنکه سررسید این اوراق بیش از یکسال می باشد.

علاوه بر اوراق با پرداخت دوره ای اوراق بدهی از نوع تنزیل شده نیز این روزها در بازار بدهی مشتری زیادی پیدا کرده است بازدهی موثر سالانه مرکب این اوراق مطابق جدول به بیش از 24 درصد نیز می رسد که البته با توجه به نوع اوراق برای سرمایه گذارانی که پرداخت های دوره ای را ترجیح می دهند مطلوبیت کمتری دارد. باید در نظر داشت که وقتی سرمایه گذاران سود بدون ریسک معادل 24 درصد یا حتی 21 درصد دریافت می کنند انگیزه برای خرید سهام با p/e بیش از 4 الی 5 نخواهند داشت. منطقی ست که به ازای ریسک تحمیل شده در بازار سرمایه حتی مطلوبیت سهام با p/e معادل 5 نیز برای سرمایه گذار ریسک گریز کم است.

توسعه بازار بدهی طی اسفندماه اگرچه به جذب نقدینگی توسط دولت کمک خواهد کرد لیکن فشار زیادی به بازار سرمایه آورده است و تداوم این رویه می تواند نقدینگی را بیش از پیش از بازار سرمایه دور کند. روی دیگر سکه آنست که بازار سرمایه  با ایجاد جذابیت برای خریداران به واسطه فصل مجامع و سود نقدی یا رشد سودآوری عملیاتی مورد توجه قرار گیرد. منطقی ست در چنین شرایطی سرمایه گذاران در بورس به ازای هزینه فرصت متحمل شده بازدهی انتظاری خود را افزایش خواهند داد بدان معنا که سرمایه گذاری با سود معادل اوراق بدهی برای فعالان صرفه ای نخواهد داشت و این می تواند سهام ارزنده با قابلیت رشد سودآوری را از سایر شرکت ها حتی با فرض تثبیت سودآوری متمایز کند. لذا منطقی ست سرمایه گذاران یا در اوراق بدهی از نوع بدون ریسک با درآمد مناسب سرمایه گذاری کنند یا در صورت پذیرش ریسک در بازار سرمایه سهام رشدی را در پرتفوی خود برای سال 97 قرار دهند.