به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد فروش شرکت پاکسان در دومین ماه سال مالی منتهی به آذرماه ١٣٩٧ با رشد قابل توجهی نسبت به مدت مشابه در سال قبل مواجه بود. گفتنی است این شرکت در ٢ ماهه نخست سال مالی ١٣٩٧ موفق به کسب ۶٢ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود شد.