به گزارش بورس٢۴، دولت مجددا عرضه بلوکی ١٨.٨ درصدی سهام بیمه آسیا را در دستور کار قرار داد. بدین ترتیب،شاهد عرضه این بلوک در تاریخ بیست و هشتم اسفند ماه با قیمت پایه هر سهم ١٩٢٠ ریال خواهیم بود.