به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت اعلام داشت عطف به سطر ۵ بند نتیجه گزارش تفسیری عملکرد ٩ ماهه اول سال جاری که به برنامه انتقال محصول rich از شرکت پارس خودرو به شرکت زامیاد در ٣ ماهه پایانی سال جاری اشاره داشته و در تاریخ ٣٠/٩/١٣٩۶ منتشر شده، به استحضار میرساند انتقال خط تولید وانت تک کابین ودوکابین rich از شرکت پارس خودرو به شرکت زامیاد با موفقیت به پایان رسیده است . ضمناً خاطر نشان میسازد بدلیل تیراژ اندک تولید محصول یاد شده در سال ابتدائی تولید ( حدوداً ٢٠٠ دستگاه ) عملیات مذکوردر کوتاه مدت ازتاثیر سود و زیانی قابل ملاحظه ای برخوردار نمی باشد