بانک توانسته حدود ۴ هزار میلیارد تومان از طلب خود را از سهامدار عمده در قالب املاک پس بگیرد که ارزش گذاری آن ها نیز با کارشناس مجرب صورت خواهد گرفت.