بازی توپ شیطان که یادتان هست؟در بازی توپ شیطان ، توپ دست هر کسی می ماند ، آن فرد از بازی بیرون می رفت.حالا ماجرای واگذاری های هپکو شباهت زیادی به بازی توپ شیطان دارد. زمستان سال ٩۵ بود که اعلام شد سهامدار سوئیسی به ترکیب سهامداری هپکو ورود می کند و گروه سرمایه گذاری M.B.P(بصیر) به ترکیب سهامداری هپکو اضافه خواهد شد. این شرکت برنامه های جذابی را برای احیای مجموعه اعلام کرده بود اما در نهایت نتوانست نقدینگی لازم برای خرید بلوک هپکو را به ایران منتقل کند و نهایتا این واگذاری نهایی نشد...

بورس 24 : بازی توپ شیطان که یادتان هست؟در بازی توپ شیطان ، توپ دست هر کسی می ماند ، آن فرد از بازی بیرون می رفت.حالا ماجرای واگذاری های هپکو شباهت زیادی به بازی توپ شیطان دارد.

زمستان سال 95 بود که اعلام شد سهامدار سوئیسی به ترکیب سهامداری هپکو ورود می کند و گروه سرمایه گذاری M.B.P(بصیر) به ترکیب سهامداری هپکو اضافه خواهد شد. این شرکت برنامه های جذابی را برای احیای مجموعه اعلام کرده بود اما در نهایت نتوانست نقدینگی لازم برای خرید بلوک هپکو را به ایران منتقل کند و نهایتا این واگذاری نهایی نشد.

پس از آن بلوک 60.72 درصدی هپکو در ماه پایانی سال 95 به هیدرو اطلس رسید که نمایندگی یک شرکت مطرح آلمانی در ایران را دارد این شرکت هم با شعار های خارج کردن هپکو از زیان ، ایجاد خطوط اعتباری و احیای خطوط تولید و افزایش سرمایه ورود کرد که سهامداران هپکو بعد از گذشت حدود یک سال شاهد اتفاق خاصی در وضعیت هپکو نبودند.

اخیرا هم خبرهایی از استعفا اسداله احمد پور مدیر عامل هیدور اطلس منتشر شده و ظاهرا خصوص سازی برنامه واگذاری مجدد را دارد که هنوز رسما خبری اعلام نشده و این امر ظاهرا منوط به برگزاری مجمع است.

جالب اینجا است که در شرایط حال حاضر هر خریدار حقیقی یا حقوقی برای خرید بلوک های واگذار شده باید از هفت خوان عبور کند، هفت خوانی که نهایتا سهام پس از دست به دست شدن باز هم به خود دولت بر می گردد و نتیجه ای در بر ندارد.

شرایط شرکت هایی مثل هپکو و آذرآب به حدی نابسامان بود که کار به نهادهای دولتی و شورای تامین استان رسید ، اما در نهایت اتفاق خاصی هنوز رخ نداده است.

سید جعفر سبحانی مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی درباره آخرین وضعیت سهامداری هپکو به بورس 24 گفت: روز گذشته قرار بود مجمعی با دستور کار انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید برگزار شود که برگزار نشد و دو هفته به تنفس خورد و امیدوارم بعد از دوهفته اقدامات خوبی عملیاتی شده باشد و در مجمع مطرح شود.

وی گفت:علت عدم برگزاری را نمی دانم چون خصوصی سازی مسئول برگزاری مجمع نیست و به عنوان ناظر در مجمع حضور می یابد.

سبحانی در پاسخ به این سوال که آیا هیدرو اطلس از هپکو خارج می شود ؟ گفت:این موضوع در مجمع مشخص می شود و باید تا مجمع صبر کرد شاید در مجمع گزارشاتی ارائه شود که تصمیم خصوصی سازی را تغییر دهد.