امیر تقی خان تجریشی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن با اشاره به واگذاری سهام کنترلی این شرکت توسط بانک صنعت و معدن درخصوص آخرین وضعیت این عرضه بلوکی به خبرنگار بورس ٢۴ گفت: مشتری وجود دارد اما، هنوز نمی توانیم اسامی خریداران احتمالی را تا زمان قطعی شدن معامله، اعلام نمائیم. چرا که ممکن است شایعات زیادی وجود داشته باشد و به قطعیت نرسد ، ولی چیزی که می توان گفت این است که با وجود چند خریدار خوب ان شا الله واگذاری «وصنعت» انجام می شود...

بورس 24 : بانک صنعت و معدن فردا در یک عرضه بلوکی ۵١ درصد از سهام سرمایه گذاری صنعت و معدن را با قیمت پایه هر سهم ١٩٠ تومان واگذار می کند. پس از این واگذاری، سهامداران جدید در مورد برنامه های "وصنعت" تصمیم گیری خواهند کرد.

امیر تقی خان تجریشی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن با اشاره به واگذاری سهام کنترلی این شرکت توسط بانک صنعت و معدن درخصوص آخرین وضعیت این عرضه بلوکی به خبرنگار بورس 24 گفت: مشتری وجود دارد اما، هنوز نمی توانیم اسامی خریداران احتمالی را تا زمان قطعی شدن معامله، اعلام نمائیم. چرا که ممکن است شایعات زیادی وجود داشته باشد و به قطعیت نرسد ، ولی چیزی که می توان گفت این است که با وجود چند خریدار خوب ان شا الله واگذاری «وصنعت» انجام می شود.

وی خصوص برخی فروش های "وصنعت" که در کدال هم اطلاع رسانی شده ، گفت: با توجه به مزایده واگذاری سهام "وصنعت" توسط بانک صنعت و معدن، ما نیز برخی از سهم های خود از جمله کارگزاری ، صرافی و کارخانه آبفر را برای فروش آگهی کرده ایم.

آبفر بدون مشتری ماند...

وی افزود: کارگزاری و صرافی به فروش رسیده ولی هنوز کارخانه آبفر به فروش نرسیده است ، البته فروش این کارخانه چندان روی epsشرکت تاثیرگذار نیست.

به گفته وی، تا جایی که مطلع هستیم هنوز مشتری خاصی برای خرید آن وجود ندارد. در مورد سایر واگذاری ها هم باید منتظر سهامدار جدید و سیاست های این سهامدار باشیم.

تجریشی در خصوص زمان برگزاری مجمع نیز گفت: هنوز گزارش حسابرسی به تایید حسابرس نرسیده است ، ولی اگر فردا شرکت به فروش برسد ما قطعا زودتر از 9روز کاری مجمعی نخواهیم داشت. پس از قطعی شدن خرید، ساست های خریداران جدید در مورد زمان برگزاری مجمع و همچنین سیاست های کلی در مورد شرکت مشخص می شود.