به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت جذب ٢٣۴٢٩ تن چغندرقند نسبت به پیش بینی اولیه ، افزایش بهای تمام شده ، افزایش هزینه های اداری و افزایش هزینه های مالی ، اصلاح نرخهای فروش شکر و تفاله خشک را از دلایل این تغییر سود دانست.