به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، روند فروش شرکت فولاد هرمزگان جنوب در آبان ماه بیشترین درآمد فروش در علمکرد ١٠ ماهه خود را تجربه نمود. مجموع درآمد فروش محصولات این شرکت در مدت یاد شده به رقم ٢،١۵۶ میلیارد تومان رسید.