به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (وتوسم) در ١٢ ماهه منتهی به آذر سال ١٣٩۶ برای هر سهم ۴٩١ ریال سود شناسایی نمود که این رقم نسبت به گزارش حسابرسی نشده تفاوتی ندارد. گفتنی است وتوسم در مدت مشابه سال ٩۵ رقم ۴٠٩ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود که افزایش ١٩ درصدی درآمدهای عملیاتی را می توان عامل اصلی رشد ٢٠ درصدی سود سال ٩۶ نسبت به سال ٩۵ دانست.


نظرات

  • سید

    با سلام..نتیجه گیری وچشو انداز سهم ها.. هم در اخر اضافه شود خیلی بهتر خواهد شد

    ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ - ۱۰:۵۳