خداداد غریب پور مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در خصوص این آگهی و علل واگذاری ها و همچنین تاثیر این واگذاری های گسترده بر درآمد شرکت به بورس ٢۴گفت : در راستای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و الزام بانک ها برای خروج از بنگاهداری فراخوان داده شد تا آن دسته از فعالان بخش خصوصی واقعی که تمایل به خرید دارند به میدان بیایند و اگر تمایل به سرمایه گذاری دارند ورود کنند و در همین راستا مذاکره کنند، این آگهی در واقع فراخوانی بود برای فعالان بازار سرمایه و تولید کنندگان تا مذاکره صورت گیرد...

بورس 24 : شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی فراخوان فروش دارایی های خود را در آخرین روز هفته گذشته اطلاع رسانی کرد و بر این اساس 30 شرکت از زیر مجموعه های گروه برای فروش به بازار و فعالان اقتصادی معرفی شدند تا در صورتی که خریداری تمایل به سرمایه گذاری در این شرکت ها دارد اقدام به مذاکره و طی تشریفات قانونی نماید.

خداداد غریب پور مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در خصوص این آگهی و علل واگذاری ها و همچنین تاثیر این واگذاری های گسترده بر درآمد شرکت به بورس 24گفت : در راستای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و الزام بانک ها برای خروج از بنگاهداری فراخوان داده شد تا آن دسته از فعالان بخش خصوصی واقعی که تمایل به خرید دارند به میدان بیایند و اگر تمایل به سرمایه گذاری دارند ورود کنند و در همین راستا مذاکره کنند، این آگهی در واقع فراخوانی بود برای فعالان بازار سرمایه و تولید کنندگان تا مذاکره صورت گیرد.

وی در ادامه افزود:تاکنون مراجعاتی برای خرید شرکت ها وجود داشته است اما نه به طور جدی که به مزایده رسیده باشد، برای نمونه شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی مشتری دارد و مذاکراتی هم صورت گرفته است ، اما هنوز به مرحله تصمیم گیری نرسیده است.

غریب پور در خصوص درآمد ناشی از واگذاری دارایی ها آگهی شده هم گفت: در ابتدا باید با مشتریان به قطعیت برسیم تا نتیجتا کار کارشناسی صورت گیرد و اقدام به عرضه نماییم و در نهایت بتوان برآورد داشت که از هر فروش چه میزان عایدی برای شرکت محقق خواهد شد ، قطعا در صورتی که واگذاری هر یک از شرکت ها جدی شود اطلاعات آن در کدال افشا خواهد شد.

وی در مورد وضعیت شرکت ها و طرح ها و پروژه های مجموعه «وبانک» هم گفت: خوشبختانه توانستیم در شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی 4 ماه زودتر از برنامه پروژه کنسانتره را نهایی کنیم. همچنین در شرکت شازند هم عملکرد مطلوب بوده است و انتظار تعدیل مثبت داریم. «سیدکو» هم از شرکت های فعال در حوزه سیمان به نسبت سایر شرکت های فعال در این حوزه از شرایط خوبی برخوردار بوده است و قطعا به بودجه پیش بینی شده خواهد رسید، در «وتوسم» هم که تعدیل مثبت داشتیم.

غریب پور ادامه داد: در خصوص پروژه نفت نیک قشم هم در حال مذاکره برای اخذ فاینانس خارجی هستیم و در پروژه طرح توسعه اراضی آبی پارس هم عملیات شروع شده است، در مخمل و ابریشم کاشان به دنبال اجرای پروژه هستیم و با توجه به نهایی شدن کنسانتره سنگان به دنبال اتمام پروژه گندله هستیم که تا نیمه اول 97 به بهره برداری خواهد رسید.

وی در پایان گفت : گروه توسعه ملی در نطر دارد تا فعالیت شرکت ها و بنگاه داری را با بهترین کیفیت عملیاتی نماید و واگذاری های ما در راستای اجرا و الزامات قانونی است، فعالیت های جاری در حال اجراست و تمام موارد به صورت حرفه ای عملیاتی می شود و استراتژی شرکت اداره شرکت های زیر مجموعه با بهترین کیفیت است و سهامداران نباید نگرانی از بابت عملکرد مالی شرکت نداشته باشند.