شرکت تویوتا به تازگی در نمایشگاه خودرو توکیو ٢٠١٨ از خودرو مفهومی GR Super Sport رونمایی کرده است. این خودرو محصول بخش خودروهای مسابقه‌ ای شرکت تویوتا با نام گازو است و در طراحی آن از تجریبات شرکت در مسابقات جهانی WEC استفاده شده است...

بورس 24: شرکت تویوتا به تازگی در نمایشگاه خودرو توکیو 2018 از خودرو مفهومیGR Super Sport رونمایی کرده است.

این خودرو محصول بخش خودروهای مسابقه‌ ای شرکت تویوتا با نام گازو است و در طراحی آن از تجریبات شرکت در مسابقات جهانی WEC استفاده شده است.

منبع: Netcarshow