به گزارش بورس٢۴، خدمات بندری ایران قصد عرضه بلوک ١.۵ درصدی سهام شیمیایی ایران را با قیمت پایه هر سهم ٣٨۵ تومان دارد. گفتنی است،این بلوک قرار است در تاریخ بیست و ششم دی ماه عرضه شود.