به گزارش کدال نگر بورس٢۴،تکسرام در خصوص نوسانات اخیر سهام خود اقدام به ارائه توضیحاتی نموده است.