سهم صادرات بخش معدن و صنایع معدنی از کل ارزش تجارت کشور طی ٨ ماه امسال باز هم نسبت به دوره های قبل رشد یافت و به ٢٢درصد رسید...

بورس 24 : سهم صادرات بخش معدن و صنایع معدنی از کل ارزش تجارت کشور طی 8 ماه امسال باز هم نسبت به دوره های قبل رشد یافت و به 22درصد رسید.

این سهم در 7 ماه 96 حدود 20 درصد و در دو سال گذشته به طور متوسط 16درصد از کل ارزش تجارت خارجی بود. بر اساس گزارش کانال "کومودیتیز" از فروردین تا پایان آبان ماه امسال صدور انواع تولیدات معدن و صنایع معدنی از 6.2 میلیارد دلار عبور کرد که 4درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشت. زنجیره فولاد با صدور بیش از 2.1 میلیارد دلار محصول، طبق معمول دوره های قبل بیشترین سهم را در ارزش صادرات کسب کرده است. پس از آن زنجیره سفال، سفال، آجر و سرامیک با 833 میلیون دلار، زنجیره مس 359 میلیون دلار،  روی 262 میلیون و آلومینیوم 244 میلیون دلار صادرات داشته اند.
واردات 3.6 میلیارد دلاری
در این مدت واردات این گروه با رشد 38درصدی به 3.6 میلیارد دلار رسید که زنجیره فولاد سهم 1.5 میلیارد دلاری داشت. همچنین تولیدات پایین دستی و قطعات فولاد سهم 539 میلیون دلاری، زنجیره آلومینیوم 206 میلیون دلار، انواع فرو 166 میلیون و پودر آلومینا 124 میلیون دلار از واردات داشتند. سهم واردات بخش معدن و صنایع معدنی از ارزش تجارت خارجی در 8 ماه امسال 10درصد رشد پیدا کرد.

منبع : نشریه معدن و تجارت امروز