قیمت تمام شده پروژه ساختمانی اولین صندوق زمین و ساختمان با احتساب قیمت زمین (١۴ میلیارد تومان برای عرصه ٢٠٣٣ مترمربعی) و هزینه ساخت (٢٢ میلیارد و ۴۴٠ میلیون تومان برای کل زیربنای ١٣٢٠٠ مترمربعی و بنای مفید ٨٣٠٠ مترمربعی)، رقمی معادل ۴.۴ میلیون تومان در هر متر مربع است. این واحدها در حال حاضر با قیمت متعارف منطقه ٢٢ که متری ۵.۶ میلیون تومان است فروش می رود...

بورس 24 : محصول اولین صندوق زمین و ساختمان که تابستان سال 93 کلنگ ساخت آن در قالب یک برج مسکونی 80 واحدی در منطقه 22 تهران به زمین زده شد، ظهر امروز توسط وزیر راه و شهرسازی و مدیران بانک مسکن بهره برداری می شود.

صندوق زمین و ساختمان نسیم سه سال پیش برای تامین مالی یک پروژه برج سازی با کاربری مسکونی توسط گروه مالی بانک مسکن راه اندازی شد. این صندوق بخشی از 22 میلیارد و 440 میلیون تومان هزینه ساخت این پروژه را با جذب نقدینگی متقاضیان سرمایه گذاری در صندوق از طریق بازار سرمایه، تامین کرد.

صندوق ­های زمین و ساختمان یک مسیر بورسی برای تامین مالی ساخت و ساز محسوب می شود که دردسر شکل سنتی تامین مالی بخش مسکن –وابستگی به تسهیلات بانکی- را از جلوی پای فعالان ساختمانی برمی دارد.

هر سازنده برای تاسیس صندوق زمین و ساختمان ابتدا باید زمین مورد نظر را خریداری و برای ساخت، پروانه ساختمانی دریافت کند و سپس برای تامین بخشی از هزینه ساخت، اقدام به راه اندازی و انتشار یونیت های سرمایه گذاری توسط نهاد واسط –شرکت های تامین سرمایه- کند.

قیمت تمام شده پروژه ساختمانی اولین صندوق زمین و ساختمان با احتساب قیمت زمین (14 میلیارد تومان برای عرصه 2033 مترمربعی) و هزینه ساخت (22 میلیارد و 440 میلیون تومان برای کل زیربنای 13200 مترمربعی و بنای مفید 8300 مترمربعی)، رقمی معادل 4.4 میلیون تومان در هر متر مربع است. این واحدها در حال حاضر با قیمت متعارف منطقه 22 که متری 5.6 میلیون تومان است فروش می رود.