بستیم ؛ چون تازه فهمیدیم معامله «های وب» و «پارس آنلاین» مبهم است! مدیرنظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت و گو با بورس ٢۴ از یک ابهام عمده در انجام معامله پارس آنلاین خبر داده است...

بورس 24 : پس از نشست خبری-تحلیلی شب گذشته داده گستر عصر نوین که با حضور سهامداران، خبرنگاران ، معاون بورس و مدیران «های وب» برگزار شد ، مدیرعامل شرکت مواردی را در خصوص ارزشکذاری این شرکت ، نحوه خرید سهام پارس آنلاین و همه آنچه مورد ابهام بود مطرح کرد.

در جلسه عصر روزگذشته حمید اعرابی فعال حقیقی بازار سهام با صوری خواندن معامله پارس آنلاین این نشست تحلیلی را به نشانه اعتراض ترک کرد.او در تلگرام هم نوشت : «قیمت واقعی معامله های وب با پارس آنلاین برای دادن قسمتی از مبلغ معامله به مدیران پارس آنلاین عدد ٤٠٤ تومان های وب می باشد و قرار بر این شد که در تابلو اعدادی بالاتر و به صورت صوری انجام شود تا جاری شرکا بستانکار شود و از این محل بدون آورده در افزایش سرمایه شرکت کنند و به صورت صوری و مانند افزایش سرمایه تقلبی قبلی سرمایه شرکت را افزایش دهند و بقیه سهامداران با آورده در افزایش سرمایه شرکت کنند.»

اما در روز جاری نماد این شرکت به دلیل ابهام ناشی از ارزشگذاری شرکت پارس آنلاین متوقف شد. شرکت داده گستر عصر نوین در 22شهریور سال جاری وارد بورس شد و با قیمت 285تومان کشف قیمت شد.از زمان عرضه اولیه در بورس تاکنون ارزش این سهم دوبرابر شده است.

اما نماد شرکت «های وب» از تاریخ 6آبان تا 14آذر در بورس متوقف بود که قبل از بازگشایی معادل 66درصد عاید سهامدارن خود کرد همچنین از زمان بازگشایی تا معاملات روز جاری نیز بازدهی 22درصدی داشته است .اما از همه مهم تر این که از زمان بازگشایی سهم در 14 آذرماه تاکنون حدود 219میلیون سهم «های وب» به ارزش حدود 155 میلیارد تومان معامله شده است.

حال پس از این همه هیاهو نماد این سهم پرحاشیه امروز بازهم متوقف شد و از همه بدتر این که معاملات این سهم نیز باطل شده است.از سعید محمد علیزاده مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار دلیل رخدادهای جدید داده گسترعصر نوین را جویا شده ایم...

نماد «های وب» چرا متوقف شد؟

ابهامات جدیدی ایجاد شد که موجب توقف نماد «های وب» گشت. باز هم تکرار می کنم ابهامات ، جدید بود و ربطی به گذشته نداشته است. استعلاماتی هم با کانون کارشناسان دادگستری داشته ایم که باید همه این موارد بار دیگر بررسی شود. فعلا برای بررسی های بیشتر نماد متوقف شده تا در مورد نتایج آن در آینده اطلاع رسانی انجام شود.

روی نحوه ارزشگذاری؟

بله

ممکن است که درخواست ارزشگذاری جدید داشته باشید؟

فعلا پاسخی نمی دهم تا همه چیز روشن شود و شفاف سازی لازم صورت بگیرد.

های وب شفاف سازی بدهد؟ یا کارشناس رسمی؟

اجازه بدهید به زودی مشخص می شود.

آیا منظور سازمان این است که «های وب» با کانون زد و بندی داشته؟

من چنین منظوری را بیان کردم که بخواهید تفسیری داشته باشید!

اگر«های وب» ابهام داشت نماد را چرا باز گشایی کردید؟آن هم پس از معاملات پرحجمی که در حدود 155 میلیارد تومان انجام شد ؟

عرض کردم ابهامات جدید. معنی ابهام جدید این است که در گذشته مشکلی ندیدیم . سازمان این اختیار را دارد که هر زمان متوجه ابهام جدیدی شود ، نماد را متوقف کند.

15 دقیقه قبل از توقف نماد چه کسانی خبر داشتند که حجم بالایی سهم خالی کردند؟

این صحبت ها مطرح نیست.

شائبه شده که سازمان و «های وب» با هم همکار ی هایی دارند.

این صحبت ها به هیچ عنوان نیست.

چرا معاملات امروز ابطال شد!؟

چون قیمت معامله بلوکی روی معاملات سهم اثر گذار بود.

روزهای قبل مگر از این قیمت خبر نداشتید؟

گفتم که ابهام جدید مطرح شده...