مدیرعامل موسسه اعتباری ملل وارد کرمانشاه شهرستان سر پل ذهاب شد.

به گزارش بورس 24 به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل، دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان با همراهی هیاتی بلند پایه متشکل از خیرین و نمایندگان نهادهای دولتی و خصوصی وارد استان تاریخی و شهید پرور کرمانشاه شدند. در این سفر یک روزه سید امین جوادی مدیرعامل موسسه اعتباری ملل به نمایندگی از سوی بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری وزیر بهداشت را همراهی می نمایند.

مدیرعامل موسسه اعتباری ملل هدف این سفر را کمک در ساخت و مرمت زیرساختهای اماکن بهداشتی و مورد نیاز زلزله زدگان برشمرد.

همچنین مدیرعامل موسسه اعتباری ملل را دکتر حیدرزاده عضو هیئت مدیره و سید حجت هاشمی یرکی ریاست روابط عمومی همراهی می کنند.