به گزارش بورس٢۴، انتشار اگهی عرضه بلوکی سهام های وب از سوی مدیر عامل این شرکت آن هم به صورت غیر رسمی در کانال های تلگرامی را شاهد بودیم. طبق مفاد این آگهی سهامدار عمده و حقیقی این شرکت قصد عرضه ١٧ درصد از سهام خود در تاریخ ششم دی ماه با قیمت پایه هر سهم ١٠٠٠ تومان را در دستور کار دارد.