به گزارش کدال نگر بورس٢۴، افرانت مدل غیر حجمی اینترنت را بر نرخ های شرکت بی اثر دانست.


نظرات

  • MR.REZAE

    سلام
    روز بخیر
    آگهی فروش سرمایه گذاری توسعه ملی رو به اشتباه اینجا گذاشته اید.

    ۱۳۹۶/۸/۳۰ - ۱۰:۴۸