به گزارش کدال نگر بورس٢۴، پاکسان خبر از مزایده یکی از املاک خود داده است.