به گزارش بورس٢۴، شرکت هواپیمایی ماهان قصد عرضه بلوک ۶۶ درصدی سهام خدمات هوایی سامان سهامی خاص در بازار سوم فرابورس را دارد. بدین ترتیب، قرار است این شرکت با قیمت پایه هر سهم ١٢۵٠ تومان در تاریخ بیست و سوم آبان ماه عرضه شود.