اخیرا برخی فعالان صنعت آلومینیوم در نامه ای به بازرسی کل کشور نسبت به فروش سهام ایرالکو در بورس ابزار نگرانی کرده بود.اشاره آن ها به احتمال خرید سهم توسط یکی از مالکان آلومینیوم المهدی بود که در اظهارات معاون بورس تهران این شائبه رد شده است...

بورس 24 : عرضه های خرد در نماد آلومینیوم ایران در حالی اخیرا با حاشیه هایی مواجه شده که بورس تهران نظر خود را درباره این موضوع اعلام کرده است.

علی صحرایی معاون بازار بورس اوراق بهادار تهران در خصوص معاملات خرد در «فایرا» که توسط سهامدار عمده شرکت انجام می‌شود به خبرنگار بورس ۲۴ گفت: از نظر بورس هیچ گونه محدودیتی برای سهامدار عمده در مورد فروش سهام شرکت های زیر مجموعه وجود ندارد و شرکت اصلی می‌تواند به هر میزان سهام خود را در بورس تهران به صورت خرد عرضه نمایند.در خصوص شرکت «وتوصا» نیز همین موضوع مصداق دارد و سهامدار می‌تواند سهام خود در «ایرالکو» را که در آن به میزان ۱۵ درصد سهامدار است، به صورت خرد و تدریجی بفروشد.

به گفته وی، البته در خصوص عرضه سهام باید به این نکته توجه شود که سهامداران تلاش نمایند، سهام خود را با قیمت مناسب عرضه کنند.

این مقام اجرایی در بورس تهران ادامه داد:سهام «فایرا» در سه نوبت و با قیمت‌های ۸۶۲ ریال و ۱۲9و 139 تومان عرضه گردید، که به دلایلی این عرضه ها انجام نشد.سهامدار عمده بر اساس قیمت تعیین شده و ارزیابی شده خود می تواند سهام خود را عرضه نماید. در این خصوص هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد، کما اینکه در حال حاضر« وتوصا» سهام خود را در شرکت «فایرا» از ۱۵ درصد به حدود۱۳ درصد رسانده است.

صحرایی تاکید کرد : در این خصوص سایر سهامداران اگر شکایتی هم داشته باشند هیچ نهادی نمی‌تواند به این موضوع خرده بگیرد.

معاون بازار شرکت بورس تهران در پاسخ به این سوال که آیا عرضه سهام «فایرا» توسط سهامدار عمده با مشکل مواجه شده و شبهه خرید سهم توسط یکی از سهامداران آلومینیوم المهدی وجود دارد ، اظهار داشت : تاکنون هیچگونه مشکلی در این خصوص وجود نداشته و سهامداران عمده سهام خود را عرضه کرده اند. از نظر قانونی امکان عرضه خرد در بازار وجود دارد. بورس اگر بخواهد می تواند خریداران را رصد کند ولی نیازی نیست و تاکنون ما مورد مشکوکی را ندیده ایم گرچه سهامدار عمده بهتر می داند سهام خود را چگونه عرضه نماید.

وی گفت: البته یکی دیگر از راه های عرضه و فروش بلوک های ۵ درصدی است که مالکان عمده شرکت ها می‌توانند از این روش هم استفاده نمایند.نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که "وتوصا" با عرضه خرد در بازار و فروش سهم خود با قیمت مناسب می‌تواند از سود آن نیز منتفع شود.

گفتنی است ، اخیرا برخی فعالان صنعت آلومینیوم در نامه ای به بازرسی کل کشور نسبت به فروش سهام ایرالکو در بورس ابزار نگرانی کرده بود.اشاره آن ها به احتمال خرید سهم توسط یکی از مالکان آلومینیوم المهدی بود که در اظهارات معاون بورس تهران این شائبه رد شده است.