به گزارش کدال نگر بورس٢۴، ملی مس تنها با رشد ١٢ درصدی عایدی سود خود را از سطوح ٢٧٢ ریال به سطوح ٣٠۵ ریال به ازای هر سهم افزایش داد. گفتنی است،شرکت با پوشش ۶٠ درصدی بودجه در عملکرد ۶ ماهه همراه شده است،بودجه ای که به نظر می رسد تا پایان سال باز هم با شرایط فعلی قیمت های جهانی مس و دلار قابلیت تعدیل مثبت دیگری را داشته باشد.