یک فعال حقیقی بازار سرمایه در خصوص عرضه ۵١میلیون سهمی فایرا از سوی توسعه صنعتی در روزهای گذشته گفت : این شرکت کار غیر قانونی انجام نداده است و می تواند روزانه یک درصد سهام در بازار عرضه کند و چون نتوانسته سهام را به صورت بلوکی به فروش برساند در بازار خرده فروشی عرضه می کند،با توجه به قانونی بودن این کار کسی هم نمی تواند نسبت به این فرآیند ایرادی وارد کند، تنها در یک صورت می توان جلوی عرضه خرد را گرفت و آن هم توقف نماد است که در صورت این اتفاق باید شک کرد که قطعا اعمال فشار غیرعادی برای خروج دخالت در روند طبیعی معاملات و تغییر ترکیب سهامداری فایرا وجود دارد!

بورس 24 : داستان از آنجایی شروع شد که شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی تصمیم به خروج از شرکت آلومینیوم ایران گرفت و هر بار که اقدام کرد ناکام ماند، در شرایط فعلی تنها راهکار «وتوصا» متوسل شدن به بازار خرده فروشی است که با توجه به جو حاکم بر خرید و فروش سهام این شرکت، امکان واگذاری خرد سهام فراهم خواهد بود.

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی مالک بلوک 15 درصدی آلومینیوم ایران که قدمت آن در پرتفولیوی توسعه صنعتی به یک دهه می رسد و در این مدت حتی یک ریال هم سود نقدی از این شرکت نگرفته، برنامه خروج از ایرالکو را دارد، اما ظاهرا جدائی «وتوصا» از «فایرا» به دلایلی خاص ممکن نیست و دست های پشت پرده اجازه این کار را نمی دهند.

آبان ماه سال 94 توسعه صنعتی استارت خروج از « فایرا » را زد نماد «فایرا» متوقف شد و پروژه واگذاری به دلیل ارسال نامه مدیر عامل ایرالکو مبنی بر ابهام در اطلاعات مالی درست دو روز قبل از معامله متوقف شد تا دو سال بعد، «وتوصا» برای باز گشائی نماد «فایرا» و خلاصی از این سهم تلاش بی وقفه ای داشت و در نهایت پس از حدود 2 سال دوندگی نماد بازگشائی شد و پس از بازگشائی آگهی عرضه این سهم را منتشر کرد.

در مرحله اول بلوک 15 درصدی «فایرا» از سوی توسعه صنعتی با قیمت 86 تومان آگهی شد و مدیران بورس به دلیل عدم احراز صلاحیت خریدار نماد معاملات عمده را باز نکردند!

در مرحله دوم باز هم توسعه صنعتی این بلوک را با قیمت 139 تومان عرضه کرد بورسی‌ها اعلام کردند مشکل خاصی برای عرضه وجود ندارد و باز هم بنا به دلایل نامشخص از سوی بورس این معامله عملیاتی نشد.

اما چرا این معامله هر بار بنا به دلیلی انجام نمی شود؟ توسعه صنعتی برای خلاصی از این بلوک چه راهکاری دارد؟ یکی از راهکارهای این شرکت در حال حاضر که بنا به دلایل «مگو» از سوی بورس نمی تواند دارائی غیر مولد خود را بفروشد ، خرده فروشی تنها راهکار است و حال که در روز چهارشنبه توسعه صنعتی 51میلیون سهم «فایرا» را در بازار خرد فروخت این راهکار قوت بیشتری گرفته است.

چرا ایرالکو برای توسعه صنعتی شده کفش های میرزا نوروز؟؟

مرتضی محمد آبادی فعال حقیقی بازار سرمایه در گفت و گو با بورس 24 در خصوص ماجرای خروج توسعه صنعتی از ایرالکو که شبیه کفش های میرزا نوروز شده ، توضیح داد: قاعدتا زمانی که این شرکت به طور کامل خصوصی نشده باشد مسئولان استانی در این شرکت می توانند اعمال قدرت داشته باشند و در موارد مختلف از این مجموعه هزینه کنند. اما زمانی که بخش خصوصی در این شرکت به طور کامل مستقر شود، قاعدتا دیگر دستور های خاص و به هزینه این شرکت عملیاتی نخواهد شد پس طبیعی است که برخی قدرت ها با اعمال فشار سدی برای واگذاری این بلوک باشند.

وی ادامه داد: شرکت آلومینیوم ایران باید در زمینه ارتقا تکنولوژی سرمایه گذاری کند و حدود 2هزار نیروی رسمی خود را در بخش های جدید که از طریق طرح های توسعه ایجاد کرده به کار گیرد و از این طریق هزینه های نیروی انسانی را حداقل ثابت نگه دارد و بهره وری در مجموعه افزایش یابد. اما با وجود سهامدارانی که نمی توانند آورده ای داشته باشند این سرمایه گذاری ها عملیاتی نخواهد شد و با کندی صورت می گیرد، از طرفی شرکت با ریسک هایی هم روبرو است در صورتی که هزینه های انرژی افزایش یابد قاعدتا ریسک شرکت هم زیاد می شود و همین سود فعلی را هم نمی تواند بسازد اما با ورود سهام دار بخش خصوصی این تغییرات با سرعت بیشتری انجام می شود و برخی هزینه ها به واسطه برخی سهامداران به شرکت تحمیل نمی شود.

محمد آبادی فعال حقیقی بازار سرمایه در ادامه این طور توضیح داد که قیمت سهام در حال حاضر با توجه به عملکرد و مشکلات موجود بسیار بالاست و قیمت سهام بنا به دلایلی خاص بالا رفته است، این دارائی برای توسعه صنعتی مولد نیست و خروج از این بلوک به نفع توسعه صنعتی است و ورود سهامدار بخش خصوصی هم در این سهم به نفع ایرالکو خواهد بود.

وی در خصوص عرضه 51میلیون سهمی فایرا از سوی توسعه صنعتی هم گفت: این شرکت کار غیر قانونی انجام نداده است و می تواند روزانه یک درصد سهام در بازار عرضه کند و چون نتوانسته سهام را به صورت بلوکی به فروش برساند در بازار خرده فروشی عرضه می کند،با توجه به قانونی بودن این کار کسی هم نمی تواند نسبت به این فرآیند ایرادی وارد کند، تنها در یک صورت می توان جلوی عرضه خرد را گرفت و آن هم توقف نماد است که در صورت این اتفاق باید شک کرد که قطعا اعمال فشار غیرعادی برای خروج دخالت در روند طبیعی معاملات و تغییر ترکیب سهامداری فایرا وجود دارد!