آنها سیاه چاله ساز اقتصاد ایران خواهند شد، اگر دولت فکری نکند...! عباس پاپی زاده نائب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: بخش پولی و بانکی کشور دچار مشکل است و آرام آرام شاهد بروز مشکلاتی در این حوزه خواهیم بود. وی افزود: به عنوان نمونه مشکلات موسسات مالی و اعتباری شروع هشدارهایی به اقتصاد کشور است که اگر به آن توجه نشود و برنامه چهار ساله ای برای کنترل این مشکلات تدوین و اجرایی نشود، این موضوع می تواند تبدیل به بحران بزرگی شود و سیاه چاله هایی را در اقتصاد کشور بوجود آورد که همه اجزای اقتصاد را در خود فرو ببرد...!

بورس 24: نائب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: بخش پولی و بانکی کشور دچار مشکل است و آرام آرام شاهد بروز مشکلاتی در این حوزه خواهیم بود.

عباس پاپی زاده در گفت و گویی با بیان اینکه یکی از چالش های اقتصادی که دولت دوازدهم با آن مواجه خواهد بود، موضوع بانک هاست گفت: در حال حاضر بخش پولی و بانکی کشور دچار مشکل است و آرام آرام شاهد بروز مشکلاتی در این حوزه هستیم.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی افزود: به عنوان نمونه مشکلات موسسات مالی و اعتباری شروع هشدارهایی به اقتصاد کشور است که اگر به آن توجه نشود و برنامه چهار ساله ای برای کنترل این مشکلات تدوین و اجرایی نشود، این موضوع می تواند تبدیل به بحران بزرگی شود و سیاه چاله هایی را در اقتصاد کشور بوجود آورد که همه اجزای اقتصاد را در خود فرو ببرد. 

وی خاطرنشان کرد: تعهدی که بانک ها برای پرداخت سود می دهند، چالش بزرگی ایجاد کرده و به نظر می رسد که آن ها نتوانند به تعهدات خود عمل کنند. چرا که اگر به این تعهدات مالی عمل کنند، با بحران های جدید تری مواجه خواهند شد.

منبع: خانه ملت