در سال های گذشته، با روند رو به رشد مصرف لبنیات در کشور و توسعه فعالیت های کارخانجات لبنی، هنوز دامداران کشور با مشکلات فراوانی روبرو هستند و علیرغم افزایش قیمت لبنیات، سهم دامداران از این افزایش، تقریبا نزدیک به صفر بوده است. این در شرایطی است که نرخ ١.۴۴٠ تومانی سازمان حمایت نیز برای خرید شیر، محقق نشده است.

به گزارش بورس 24؛ در سال ۹۴، به دستور وزیر جهاد کشاورزی طرح خرید توافقی شیر از دامداران با تصویب هیئت وزیران به اجرا درآمد. هرچند کارخانجات، این روش را تنها مسکنی برای رفع مشکلات عنوان می‌کردند، اما این طرح شکست‌ نخورد و در ادامه موفق شد بازار شیر خام را سامان دهد.

در سال گذشته، سازمان تعاون روستایی با اجرای این طرح، روزانه حدود ۸۵۰ تن شیرخام را خریداری نموده و به شیر خشک صنعتی تبدیل و به بازار‌هاى خارجی صادر کرده است. در نتیجه پس از سال‌ها قیمت شیرخام به 1.300 تومان رسیده است. هرچند که این نرخ همچنان با مصوبه 1.440 تومانی فاصله دارد اما دامداران از وضعیت موجود رضایت دارند.

اگرچه خرید تضمینی از سوی برخی کارخانجات لبنی، مداخله دولت در بازار قلمداد شده است، اما این مساله در شرایطی بوده که نه تنها شیر خریداری شده در قالب شیرخشک صنعتی به بازار خارجی صادر شده، بلکه دامداران نیز، پس از سالها توانسته اند محصول خود را با قیمتی حتی کمتر از نرخ مصوب، ولی به صورت نقد به فروش برسانند.

به گفته دامداران در چند ماه اخیر قیمت انواع علوفه و نهاده‌های دامی به شدت افزایش یافته و این روند صعودی بر قیمت تمام‌شده شیر خام نیز تأثیر داشته است به‌طوری‌که یونجه از کیلویی ۷۰۰ تومان به 1100 تومان رسیده و جو نیز از ۷۰۰ تومان به 1090 تومان افزایش یافته است. حال در چنین شرایطی آیا افزایش قیمت شیر خام از 1.225 تومان به 1.300 تومان غیر‌منطقی است؟

با همه این شرایط، کارشناسان دولتی عنوان کرده اند که خرید تضمینی شیر، نه تنها آسیبی به بازار صنایع لبنی نرسانده، بلکه در راستای حمایت های اقتصادی از بخش کشاورزی بوده است. در شرایطی که وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرده است که خرید تضمینی تا پایان سال 96 ادامه پیدا می کند، باید نظاره گر آن باشیم که خرید تضمینی شیر در دولت دوازدهم به نفع دامداران ادامه پیدا می کند و یا در کش و قوس مداخله دولت در بازار، از چرخه سیاست های بخش کشاورزی حذف خواهد شد.

منبع: الف