مدیرعامل سرمایه گذاری نیرو در خصوص صف خرید چند روزه این سهم قبل از توقف نماد گفت: این صف خرید به دلیل تغییر سال مالی شرکت از ٣١ شهریور به ٢٩ اسفند بود، این موضوع توسط شرکت دنبال می شد و از آنجایی که به دلیل این تغییرات سال مالی، سهامداران دو بار در سال سود نقدی می گیرند، قبل از متوقف شدن سهم شاهد تقاضا در سهم ونیرو بودیم...

بورس 24 : شرکت سرمایه گذاری تازه هلدینگ شده نیرو در نظر دارد تا پایان سال 1000 میلیارد تومانی شود، این شرکت اقداماتی در حوزه برق و نفت و گاز انجام می دهد که حدود 70 درصد از سرمایه گذاری های این هلدینگ باید در همین حوزه باشد.
عیسی حسین پناه مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری نیرو در جمع سهامداران بیان داشت: شرکت سرمایه گذاری نیرو در تلاش است تا بتواند دچار تحولاتی شود، سهامدار عمده جدید شرکت نیز با برنامه مشخص به این مجموعه وارد شده است. هدف ما رسیدن به رسالت اصلی خودمان یعنی تبدیل شدن به هلدینگ است که با اقدامات گذشته این موضوع اجرایی خواهد شد.
وی ادامه داد: ما برای تبدیل شدن به هلدینگ اقداماتی در خصوص افزایش سرمایه انجام داده ایم تا سرمایه شرکت از 40 میلیارد تومان به 1000 میلیارد تومان برسد. این افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران خواهد بود.
وی ادامه داد: این موضوع در مرحله تائید بازرس قرار دارد و طرح توجیهی آن نیز تهیه شده است، پس از آن نیز به تایید حسابرس خواهد رسید. تلاش شرکت بر این است که تا قبل از برگزاری مجمع سالیانه این موضوع عملیاتی شود.
وی بیان داشت: ما در حوزه های تولید برق، نفت و گاز و صنایع مرتبط آن فعالیت می کنیم که اکثرا آینده ای خوب برای آن متصور هستیم. پرتفوی شرکت حدود 50 درصد بورسی بوده و مابقی در سایر حوزه ها سرمایه گذاری شده است.
وی درپاسخ به این سوال که زمان بازگشایی نماد چه زمانی خواهد بود، گفت: بازگشایی نماد موضوعی است که بین بورس و شرکت قرار دارد. توافقات خوبی در این خصوص صورت گرفته و هر زمان توافق صورت بگیرد ناد بازگشایی خواهد شد. تلاش ما بر این است که با در نظر گرفتن تاییدیه افزایش سرمایه و مجمع سالیانه هر چه سریعتر نماد بازگشایی شود.
حسین پناه در خصوص صف خرید چند روزه این سهم قبل از توقف نماد گفت: این صف خرید به دلیل تغییر سال مالی شرکت از 31 شهریور به 29 اسفند بود، این موضوع توسط شرکت دنبال می شد و از آنجایی که به دلیل این تغییرات سال مالی، سهامداران دو بار در سال سود نقدی می گیرند، قبل از متوقف شدن سهم شاهد تقاضا در سهم ونیرو بودیم.
وی خبر داد: ما تا پایان سال شرکت 1000 میلیارد تومانی خواهیم داشت.